Vaccinationsbevis

Med de senaste restriktionerna behöver vi kontrollera vaccinationsbevis på alla biofilmer och operaföreställningar för besökare över 18 år.