Filmspanarna

Ur ett barnperspektiv är filmen, och Biografen som arena, livsviktig.