Inställt årsmöte

Årsmötet måndag 30 mars är inställt.

Filmspanarna

Ur ett barnperspektiv är filmen, och Biografen som arena, livsviktig.