Ny ordförande skriver historia i Heby Folkets Hus

Sedan Folkets hus-förening bildades i Heby år 1907 har det varit män på ordförandeposten.